มะเขือเป็นเพลี้ยกินใบเขียวต้องแก้อย่างไรคะ

มะเขือเป็นเพลี้ยกินใบเขียวต้องแก้อย่างไรคะ

3 Likes

ลองใช้แว่นขยายส่องดูว่ามีแมลง หรือไรแดง จากภาพยังวินิจฉัยไม่ได้ว่ามีแมลงอะไรระบาด