#พันธุ์หอมแบ่งมีที่ไหนในสกลนครค่ะ.😊

#พันธุ์หอมแบ่งมีที่ไหนในสกลนครค่ะ.:blush:

1 Like

เอหอมแบ่งหัวหรือหอมแบ่งต้นครับ

หัวค่ะ.หัวพันธุ์ค่ะ.อยากได้มาปลูกค่ะ

หอมแบ่งหัวราคาเท่าไหร่คะ