ขออนุญาตสอบถามครับ ทุเรียนประมาณ2ปีสูงปกติแต่กิ่งก้านไม่กางออกเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ และมีวิธีทำให้กางไหมครับ ต้นอื่นก

ขออนุญาตสอบถามครับ
ทุเรียนประมาณ2ปีสูงปกติแต่กิ่งก้านไม่กางออกเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ และมีวิธีทำให้กางไหมครับ ต้นอื่นก็กางสวยปกติ

7 Likes

อยากทราบด้วยครับ

ผมเคยลองตัดยอด มันแตกข้างเลยครับ ลองซักต้นสองต้นดูได้

3 Likes

ครับตัดยอดเลยจะทำฮอร์โมนออกซินตำ่ลง จะแตกตาข้างออกมาแทน ทำเป็นทุเรียนต้นเตี้ยเสียเลยการจัดการผลิตง่าย เก็บเกี่ยวง่าย ดูแลง่าย
กิ่งแซมในทรงพุ่มกิ่งเล็กก็ตัดแต่งให้ได้ระยะห่างทีเหมาะสม เสียทีเดียว กิ่งข้างจะได้มีการแตกใบอ่อนออกมา

2 Likes