ข้าวได้ปุ๋ย ได้น้ำกำลังแตกกอสวยงาม #ข้าวนาหยอด

ข้าวได้ปุ๋ย ได้น้ำกำลังแตกกอสวยงาม #ข้าวนาหยอด

https://stream.mux.com/2sRAY00anYvrJs01Eep2WYla7WrBRsue4wN02BeAfX1DHM.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/740u9j6zjd.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=6Ua8Fv6Q58iYcvUzJEdxE72MbS37looDpJUko02PXMLI

18 Likes

ข้าวงามคือเจ้าของแท้ะ

ใช้ข้าวพันธุ์อะไรคะ

:blush::blush: ขอบคุณนะคะ

ยุ้ยใช้ มะลิ 105 จ้า

เตรียมฉีดยามากันแมลงได้เลยครับข้าวมันกำลังเรียกเพลียและแมลงแล้วครับ

จ้า :blush: