ปลูกเมล่อนหน้าฝน มีโรคอะไรบ้างครับ

ปลูกเมล่อนหน้าฝน มีโรคอะไรบ้างครับ

มีโอกาสพบ ได้
๑. โรคราน้ำค้าง
๒. โรคต้นแตกยางไหล (ติดมากับเมล็ดพันธุ์ อาจจะพบอาการบนใบเลี้ยงในต้นกล้า)
๓. โรคผลเน่าจาเชื้อแบคทีเรีย(ติดมากับเมล็ดพันธุ์ อาจจะพบอาการบนใบเลี้ยงในต้นกล้า)
๔. โรคใบจุดจากเชื้อแบคทีเรีย(ติดมากับเมล็ดพันธุ์ อาจจะพบอาการบนใบเลี้ยงในต้นกล้า)
๕. โรคจากไวรัสหลายชนิด

แต่ที่อาจจะมีปัญหามาก คือ ๓ จะพบตั้งแต่ต้นยังเล็ก และ ๔ จะเกิดบนใบได้ด้วยตั้งแต่ระยะที่เริ่มออกดอก (ติดมากับเมล็ดพันธุ์ อาจจะพบอาการบนใบเลี้ยงในต้นกล้า) และ ๕

1 Like

รากับไวรัสเลยคับ เจอบ่อย

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ