ยอดเป็นก้านธูปต้องทำยังงัย

ยอดเป็นก้านธูปต้องทำยังงัย

สาเหตุเกิดจากเพลี้ยจักจั่นฝอยทำลายใบอ่อนทำให้ใบร่วงเหลือแต่ก้าน แมลงชนิดนี้ปรับตัวดื้อยาหมดแล้ว ควรเลือกกลุ่มสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคย หรือไม่ค่อยได้ใช้ เช่น กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน 50%WG กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด 50%WG กลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน 5%EC โนวาลูรอน 10%EC กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน 25%WP บูโพรเฟซีน 40%SC(กลุ่ม 15 และ 16 คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน)

2 Likes