น้ำออกจากขั่วต่อปลิง เกิดจากสาเหตุใดครับ

น้ำออกจากขั่วต่อปลิง เกิดจากสาเหตุใดครับ

2 Likes

จากรูปภาพไม่ชัด ปกติผมก็อยู่กับทุเรียนมานาน เคยเห็นแมลงด้วง(คล้ายแมงกินูนตัวดำลายจุดขาว)มากัดขั้วเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยง มีความหวาน และแห้งเป็นแผลเป็น หากไม่ใช่บาดแผลและมีน้ำไหลอย่างนี้ผลต้องหล่นไปแล้ว