หน่อกล้วยหอมเตรียมไปปลูกที่บ้านอ.สามร้อยยอด(สิ้นเดือน)แต่นี้ยอดเป็นยังนี้อยากสอบถามอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ว่าเป็นอะไร?

หน่อกล้วยหอมเตรียมไปปลูกที่บ้านอ.สามร้อยยอด(สิ้นเดือน)แต่นี้ยอดเป็นยังนี้อยากสอบถามอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ว่าเป็นอะไร?และต้องแก้ไขอย่างไรครับ?ใส่ถุงเพาะไว้ครับ

5 Likes

หน่อกล้วยหอมเตรียมไปปลูกที่บ้านอ.สามร้อยยอด(สิ้นเดือน)แต่นี้ยอดเป็นยังนี้อยากสอบถามอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ว่าเป็นอะไร?และต้องแก้ไขอย่างไรครับ?ใส่ถุงเพาะไว้ครับ

1.หน่อได้มาหลายวันแล้วยังไม่ได้ปลูก มีอาการแห้งลงมา เนื่องอาหารที่เหง้าไม่เพียงพอที่จะแตกใบใหม่
2.เข้าใจว่านำหน่อตั้งในที่ร่มรำไร ทิ้งไว้นานหน่อกล้วยอ่อนแอลงอาจแห้งตายได้
การแก้ไข
1นำหหน่อกล้วยทั้งหมด มาปาดด้วยมีดคมเอาส่วนกลาบใบและปลายรากที่แห้งออกให้หมด
2.ผสมยาป้องกันรา เข้มข้นราดหน่อที่ปาดแล้วทิ้งให้แห้ง
3.ผสมดิน+ปุ๋ยคอกเก่า +แกลบดิบ 1:1:1
4.นำหน่อที่ผ่านการราดยาราแล้วมาชำในถุงกว้าง 10-12 นิ้วใส่ดิผสมตามข้อ 3.
5.ราดด้วย สตาร์ทบี 1.อัตราแนะนำ นำไปอนุบาลในที่ร่มรำไร และดูแลให้น้ำแแบบเปียกสลับแห้งกล้วย
กล้วยจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7วัน

4 Likes

:pray:ครับขอบพระคุณครับท่าน

ภาพหลังแก้ไขตามที่อาจารย์แนะนำแล้วครับแต่ไม่ได้ราดยาป้องกันเชื้อราครับ
และขอสอบถามเพิ่มครับ
1.พอลงหลุมต้องตัดรากและยอดอีกไหมครับ?
2.ราดยาป้องกันเชื้อราได้ไหมครับ?
:pray:ขอขอบพระคุณครับ

ไม่ต้องทำอะไรคัฟ นำออกมาวางไว้บริเวนที่มีแดด ไปถึงบ้านตัด ออก หันเหลือบริเวนโคนคัฟ ขุดหลุมหัยพอดี เอาปลายโคนต้นกล้วยลงล่าง รากยุบลฝังเลยคัฟ รดน้ำบ่อยๆ ไม่ควร ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นคัฟ ปล่อยหัยเข้าแทงหน่อ ออกมาก่อน ค่อยบำรุงคัฟ หัยเขาได้ตั้งตัว ปรับสภาพ ก่อน เดินทางมาไกล555 ปลูกอะไรก้อชังต้องหัยเขา ติดก่อน ออกหน่อแทงยอด ก่อนคัฟ เจอบ่อย มือใหม่หัดปลูกทุเรีย รีบกันจัง รีบบำรุง ตายคัฟ ต้นเหี่ยว เกลือง เปนจุดใหม้ จัยเยนๆคัฟ ทำเกษตร พลาดแลวพลาดเลย แก้ตัวใหม่ ก้อมีแต่ชื้อใหม่ คนขายยิ้มเลย :rofl::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

วาางไว้รดน้ำไม่ให้ขาดมันตายยากอยู่แล้วครับ

2 Likes

เพื่อป้องกันโรคตายพรายที่จะเกิดในอนาคต
ถ้าจะปลูกกล้วยใหม่เพื่อลดปัญหาโรคตายพรายนี้
๑. หาหน่อกล้วยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคตายพราย
๒.ก่อนปลูกจุ่มหน่อกล้วยในสารฯป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน)
๓.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
๔.เมื่อย้ายปลูกแล้ว หว่านรอบโคนด่้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.

ข้อ ๑ และ ๒ คงผ่านไปแล้ว เหลือ ข้อ ๓ และ ๔ ถ้าปฏิบัติจะช่วยป้องกันความเสียหายได้มาก

1 Like

ครับขอบคุณครับ🙏

ครับขอบคุณครับ🙏

:pray:ครับขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับ:pray: