มะเขือใบไหม้ใช้ยาอะไรฉีดครับ

มะเขือใบไหม้ใช้ยาอะไรฉีดครับ

มะเขือใบไหม้ เป็นได้หลายสาเหตุ
1.เพลี้ยจักจั่นระบาด
2.มีเชื้อรา
3.โดนยาฆ่าหญ้า
ต้องมีรูปประกอบจึงจะวินิจฉัยได้

2 Likes