ท่านใดมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิสามเดือนในอุบล ขอซื้อหน่อยครับ

ท่านใดมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิสามเดือนในอุบล ขอซื้อหน่อยครับ

ไม่เคยได้ยินเลยครับ ข้าวหอมมะลิสามเดือนคือพันธุ์อะไร ไม่น่าใช่หอมมะลิแท้มั้งครับ