จากภาพบริเวณรากเป็นอาการของโรครากเน่าหรือป่าว ถ้าใช่แล้วจะมีเเนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

จากภาพบริเวณรากเป็นอาการของโรครากเน่าหรือป่าว ถ้าใช่แล้วจะมีเเนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

6 Likes

น่าจะโดนเชื้อราทำลายนะครับแบบนี้ รากไม่ควรเป็นสีนี้ครับ ลองตัดรากตามแนวขวางดูว่าข้างในดำด้วยรึเปล่า

ขอบคุณนะครับ

น่าจะเป็นการเข้าทำลายของเชื้อรา ในดิน พิเที่ยม เพราะสังเกตุที่รากที่ถอนขึ้นมาบางราก เปลือกหุ้มรากจะหลุดออกไปทั้งปลอก เหลือไว้แต่แกนราก (จะลองทดสอบดูก็ได้ โดยการรูดรากดู ถ้าหลุดออกมาเป็นปลอก จะเป็นเชื้อ พิเที่ยม)
ต้นที่เหลืออยู่อาจจะราดด้วยสาร

1 Like

ขอบคุณครับ

ต้นที่เหลืออยู่รักษาอย่างไรค่ะ

๑. ใช้น้ำปูนใสรดเป็นระยะ
๒. รากด้วยสารละลาย ไตรโคเดอร์ม่า ถ้าในดินมีอินทรีย์วัตถุ
๓. หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.
๔. ราดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่นสารฯในกลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) เป็นต้น
๕. ราดด้วยสารฯในข้อ ๔ ทิ้งไว้ ๒ สัปดาห์ แล้วหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.