อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไตรโคเดอร์มา และเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงหรือของปลอมครับ

อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไตรโคเดอร์มา และเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงหรือของปลอมครับ

1 Like

ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น
๑.สถาบันทางการศึกษา
๒. สินค้าที่บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตและจำหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะต้องมีเลขทะเลียนกำกับ