โรคนี้ควรใช้ยาอะไรครับ

โรคนี้ควรใช้ยาอะไรครับ

3 Likes

ไม่แน่ใจว่าใช่ราหรือเปล่า

ขยายแล้วภาพไม่ชัด แต่ไม่น่าจะเป็นอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ
อาการน่าจะเป็นผลจากการพ่นสาร หรือ ปุ๋ย ฯลฯ บางอย่างแล้วทำให้เกิดจุดขาวๆบนใบ

ผมเป็นเยอะกว่าแต่เหมือนกันเลยผมปล่อยเลยบำรุงใส่ธาตุอาหารรดน้ำพอ

ส่องดูใต้ใบว่ามีตัวอ่อน และตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวหรือไม่?