หลังจากผมหว่านข้าวนาแห้งแล้วพอดีฝนตกไม่ได้คุมหญ้ามีตัวยาอะไรที่คุมหญ้าหลังข้าวงอกบ้างครับ

หลังจากผมหว่านข้าวนาแห้งแล้วพอดีฝนตกไม่ได้คุมหญ้ามีตัวยาอะไรที่คุมหญ้าหลังข้าวงอกบ้างครับ

3 Likes

โพรพานิล แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีผลกับต้นข้าวไหมถ้างอกแล้ว

ข้าวงอกแล้วกี่วัน ถ้านานมากไปจะกระทบต่อข้าวได้

1 Like

หญ้าใบกว้าง ใช้ 2,4-ดี หรือเมทซัลฟูรอน+คลอริมูรอนเทมิล
หญ้าใบแคบ ใช้ฟิโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ควิซาโลฟอบ ฮาโลซิฟอบ หรือถ้ามีทั้งหญ้าใบกว้าง หาสารผสมสำเร็จรูปที่ฆ่าได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ หรือโพรพานิล+2,4-ดี พ่นช่วงข้าวอายุไม่เกิน 20วัน และหญ้ามีใบจริง 3-5ใบ