ใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ลำต้นออกแดงๆแก้ยังใงครับ

ใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ลำต้นออกแดงๆแก้ยังใงครับ

1 Like

ลองลดปุ๋ย แล้วดูแลตามปกติดูก่อนคับ

1 Like

ให้น้ำมากๆและถี่ขึ้น เพื่อให้ปุ๋ยเจือจาง แล้วพืชจะคายทิ้งทางปากใบ ของทางใบล่างๆ ส่วนยอดจะเป็นปกติ

1 Like