ต้องการทราบว่ามันเป็นมะเขือชื่อว่ามะเขืออะไรครับ แต่ก็กินอร่อยดีครับ มันขึ้นเองในแปลงผักของผม

ต้องการทราบว่ามันเป็นมะเขือชื่อว่ามะเขืออะไรครับ แต่ก็กินอร่อยดีครับ มันขึ้นเองในแปลงผักของผม

11 Likes

น่าจะมะเขือตอปิโดคับ