ผมชอบปลูกแก้วมังกรแปลงไร่ประมาณ1ไร่มีผลเสี่ยงกับดินทรายไหมครับ

ผมชอบปลูกแก้วมังกรแปลงไร่ประมาณ1ไร่มีผลเสี่ยงกับดินทรายไหมครับ

3 Likes

ไม่น่ามีนะครับ

ไม่มีผลกับดินทรายแต่น่าจะมีผลกับแก้วมังกรครับ