ผมอยู่ อ. บางนำ้เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา เป็นดินกร่อยและเป็นดินเหนียว ส่วนมากจะทำนากัน แต่ผมอยากปลูกมังคุด เงาะ และทุเรียนเ

ผมอยู่ อ. บางนำ้เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา เป็นดินกร่อยและเป็นดินเหนียว ส่วนมากจะทำนากัน แต่ผมอยากปลูกมังคุด เงาะ และทุเรียนเหมือนจันทบุรีและตราด จะปรับปรุงดินย่างไรดีครับ ? ขอบคุณล่วงหน้าครับ

3 Likes

ลงปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับ แล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย เช่นปอเทืองครับ พอปอเทืองออกดอกแล้วจัดการไถกลบ ซักสองสามรอบดินจะร่วนขึ้นครับ