มะระจีนใบเหลืองเกิดจากอะไร แก้ไขยังไงครับ ตอนนี้ระบายน้ำออกและถอนหญ้าออกแล้วครับ

มะระจีนใบเหลืองเกิดจากอะไร แก้ไขยังไงครับ ตอนนี้ระบายน้ำออกและถอนหญ้าออกแล้วครับ

1 Like

มะระจีนใบเหลืองเกิดจากอะไร แก้ไขยังไงครับ ตอนนี้ระบายน้ำออกและถอนหญ้าออกแล้วครับ

  1. น่าจะเป็นใบแก่ที่หมดอายุ ดูแล้วไม่เกิดจากการขาดธาตุรองนะครับ
    2.ช่วงนี้อากาศร้อนจัดพืชไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายพลังการสังเคราะอาหารน้อย พืชอาจมีการทิ้งใบเร็วขึ้น
    การแก้ไข
    1.ให้น้ำสม่ำเสมอและเพียงพอ
    2.ให้ปุ๋ยทางใบ 10-52-17 +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี เหล็กและแม็กนีเซี่ยมช่วยให้มะระใบใหญ่เขียวเข้ม และออกดอกติดผลดี
2 Likes