ตื่นขึ้นมาก็ท้อเลยครับ😭 เกษตรอินทรีย์ ขอวิธีกำจัดหน่อยครับ เพลี้ยอ่อน

ตื่นขึ้นมาก็ท้อเลยครับ😭
เกษตรอินทรีย์ ขอวิธีกำจัดหน่อยครับ เพลี้ยอ่อน

5 Likes

การจัดการศัตรูพืชในแปลงอินทรีย์ ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีเขตกรรม เช่น พันธุ์ต้านทาน ปลูกพืชสลับแถว ปลูกพืชหมุนเวียน ไถพรวน การตัดแต่งกิ่ง
2.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้มือเก็บทำลาย
3.สารสกัดจากพืช สะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
4.สารชีวภันฑ์ เชื้อบีทีกำจัดหนอน เชื้อบิวเวอเรีย เมทาไรเซียมกำจัดแมลงปากดูด
5.การเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียน เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าลายไปกำจัดแมลง
6.การใช้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ เช่น กำมะถัน สารกลุ่มซิลิเกต น้ำส้มควันไม้
7.การใช้สารกลุ่มน้ำมันพืช หรือไวต์ออย ปิโตรเลียมออย