บวบเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไร แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

บวบเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไร แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

5 Likes

ลองตรวจดูว่าเป็นมากไหม เช่น นับไป 100เป็นกี่ผล จะรู้ว่าเกิดกี่%ถ้าเกิน 10%ถือว่าผิดปกติ แล้วมาหาสาเหตุ ซึ่งเกิดได้หลายอย่าง เช่น โรค แมลงเจาะ สมดุลธาตุอาหาร ความผิดปกติของต้น นอกจากนี้เป็นเฉพาะต้นนั้นๆหลายผล หรือกระจายทั่วแปลง

เป็นที่ลำต้นครับ

เป็นกี่ต้นครับ ถ้าเป็นต้นเดียวก็ไม่ต้องทำอะไร ถ้าเป็นมากค่อยมาไล่สาเหตุตามด้านบน

ตอนจับเถา แสดงว่ายอดงออยู่ครับ อาการเถาแตกเลยเกิดหลังจากเราดัดเถาไปแล้วครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืชนะครับ