ถามผู้เชี่ยวยวชาญและเจ้าของสวนครับการใช้ขี้วัวทำให้ต้นทุเรียนเป็นเชื้อราจริงหรือไม่ครับดูจากหลายคลิปแล้วสับสน เป็นอย่างม

ถามผู้เชี่ยวยวชาญและเจ้าของสวนครับการใช้ขี้วัวทำให้ต้นทุเรียนเป็นเชื้อราจริงหรือไม่ครับดูจากหลายคลิปแล้วสับสน เป็นอย่างมากบางทีก็บอกไม่เป็นบางทีก็บอกไม่เป็น
อความกระจ่างด้วยครับกาด้วย

1 Like

จากที่ผ่านๆมาใช้ขี้วัวในการปลูกพืชเสมอ แต่ขี้วัวนั้นจะต้องเป็นขึ้วัวที่แห้ง และการใส่ถ้ากลัวว่าจะกระทบต่อต้นพืชก็ใส่ให้ห่างจากโคนต้นสักเล็กน้อย

2 Likes

ถามผู้เชี่ยวยวชาญและเจ้าของสวนครับการใช้ขี้วัวทำให้ต้นทุเรียนเป็นเชื้อราจริงหรือไม่ครับดูจากหลายคลิปแล้วสับสน เป็นอย่างมากบางทีก็บอกไม่เป็นบางทีก็บอกไม่เป็น ขอความกระจ่างด้วยครับกาด้วย

กรณีใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้ว มีรานั้นเนื่องจาก
1.เป็นขี้วัวใหม่สด ยังผ่านการหมักไม่สมบูรณ์
2.มีเศษหญ้าหรือฟางติดมา
3.จากข้อ1-2อาจจะพบเชื้อราเกิดขึ้นได้
การแก้ไข
1.ควรซื้อขี้วัวตากแห้งแล้ว
2.นำมาทิ้งให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช ้
3.ควรหว่านปุ๋ยคอกที่บริเวณชายพุ่มตก

2 Likes