หนอนกอใช้ยาอะไรครับ

หนอนกอใช้ยาอะไรครับ

1 Like

จากอาจารย์สุเทพค่ะ

หนอนกอข้าว เป็นหนอนผีเสื้อ มีหลายชนิด หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีชมพู หนอนกอสีครีม การป้องกันกำจัด
1.วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดต้นที่มีหนอนบนต้นไปเผาทำลาย เพื่อลดการขยายพันธุ์
2.ใช้สารเคมีหว่านแบบป้องกัน
-กลุ่ม 1 A เบนฟูราคาร์บ3%จี หรือคาร์โบซัลแฟน5%จี อัตรา 5-6กก ต่อไร่
-กลุ่ม 2Bฟิโพรนิล 0.3%จี อัตรา 3 กกต่อไร่
-กลุ่ม 14คาร์แทป 4%จี 4กก ต่อไร่
-กลุ่ม14+1 คาร์แทป+ไอโซโพรคาร์บ 3+3%จี
-กลุ่ม14+1 คาร์แทป+ฟีโนบูคาร์บ 3+3 %จี อัตรา 4กกต่อไร่
หว่านช่วงข้าวอายุ 20วัน ถ้าระบาดต่อเนื่องใช้ซ้ำช่วง 30-40วัน
3. พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-กลุ่ม 22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-สารผสมกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน14.1+10.6%ZC

2 Likes