แตงเหยียวเขียวแก้อย่างไรโรคไวรัสแก้อย่างไร

แตงเหยียวเขียวแก้อย่างไรโรคไวรัสแก้อย่างไร

มีรูปมั้ยคะว่าเหี่ยวแบบไหน ใช่ไวรัสจริงๆไหมคะ

อาการเหี่ยวของแตงกวา ที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช มีโอกาสเป็นไปได้คือ
๑. อาการเหี่ยวจากเชื้อรา Fusarium
๒. อาการเหี่ยวจากเชื้อรา Sclerothium
๓. อาการเหี่ยวจากการขาดธาตอหารรอง โบรอน ทำให้โคนต้นแตก เเหี่ยง
๔. อาการเหี่ยวจากไส้เดือนฝอยรากปมเกิดจากอะไร

ดังนั้นต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่า

ส่วนโรคไวรัสในแตง มีอยู่หลายชนิด
๑. ไวรัสแตงมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์
๒. ในแปลงปลูกต้องควบคุม แมลงพาหะ ต่างๆ เช่น ด้วงเต่าแตง และ เพลี้ยอ่อน เป็นต้น