อยากรู้วิธีปลูกปาล์มคับ พึ่งเริ่ม

อยากรู้วิธีปลูกปาล์มคับ พึ่งเริ่ม

2 Likes

ปาล์มดูแลไม่ยาก ระวังหนูอย่างเดียว

แล้วขุดหลุมกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่คับ