พริกเป็นแบบนี้เป็นโรคอะไรคะ แก้ยังไง

พริกเป็นแบบนี้เป็นโรคอะไรคะ แก้ยังไง

9 Likes

น่าจะโรคไวรัสหรือเปล่าคะแบบนี้ ที่ผลมีมั้ยคะ

1 Like

ไม่มีคะ เป็นเฉพาะใบ ใบร่วงด้วย

เหมือนดินจะอุ้มน้ำหรือเปล่าครับรากมีปัญหา เหลืองกี่วันแล้วครับ

1 Like

เหลืองมา4วันแลวคะ ดินก็ไม่ได้อุ้มนำ้