ขอถามผู้รู้น่ะค่ะพอให้แนวทางฉันด้วย คืออยากปลูกแตงกวาหน้านี้เราควรรองก้นหลุมอะไรบ้างค่ะ

ขอถามผู้รู้น่ะค่ะพอให้แนวทางฉันด้วย​ คืออยากปลูกแตงกวาหน้านี้เราควรรองก้นหลุมอะไรบ้างค่ะ

1 Like

อันนี้ขอก้อปเรื่องการปลูกมาให้นะคะ

1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
ตอนนี้ของท่านเตรียมการปลูกแล้วเรียบทั้งกำหนดระยะปลูกเรียบร้อย ต่อจากนี้ก็จะปลูกมีด้วยกัน2แบบคือกำหนดระยะปลูกระว่างต้น1.20 เมตร แถว 80 เซนติเมตร
4.เพาะกล้าในกะบะเพาะแล้วย้ายปลูกวิธีนี้ยุ่งยาก(ตั้งเพาะ-ย้ายปลูกต้องอนุบาลกันอย่างดี)
5.แบบหยอดเมล็ด 2 เมล็ด/หลุม แล้วคลุมด้วยฟางข้าวรดน้ำทุกวันช่วง เช้าเมื่อกล้ามีใบจริง 3-4ใบให้เลือกถอนต้นที่แข็งแรงย้ายไปปลูกซ่อมในหลุมอื่น ซึ่งการย้ายต้องทำด้วยความระมัดระวัง รดน้ำตาม และพลางแสงทันที
6. การทำค้าง
6.1ทำไม้ปักข้างแปลงเป็นระยะ3-4หลุม/1หลักแล้วขึงตาข่ายไนลอนระหว่างหลักตามแนวยาวหัว-ท้ายแปลง(แนวตั้ง)
6.2 ทำเป็นกระโจม ไม้ไผ่หรือแขนงไผ่ ปักกระโจมข้างหลุมระหว่างแปลงเป็นคู่ๆคล้ายรูปตัวA
6.3 อายุ21วันก็เริ่มเลื้อยขึ้นค้าง
7การดูแลรักษา
4.1การให้ปุ๋ย ช่วงหลังย้ายกล้า 7 วัน ให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น ยูเรีย หรืแอมโมเนียมซัลเฟต ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่
7.2ระยะออกดอก ประมาณ 25 วัน ให้ปุ๋ย 15-15-15หรือ 12-24-12 อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่
8.การให้น้ำ ให้ทันทีหลังย้ายปลูก และต่อจากนั้นให้พอชื้น แต่ไม่แฉะเพราะอาจทำให้รากขาดอากาศแลกเปลี่ยนประจุ หรือทำเป็นโรครากเน่า-โคนเน่าได้ การให้น้ำควรเลือกให้ตอนเช้า
9. โรคและแมลงสำคัญ
9.1โรค ราน้ำค้าง ราแป้ง และใบด่าง
9.2แมลงได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และหนอนกระทู้ผัก
10.หลังปลูก ประมาณ 30-40วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

1 Like

แล้วแต่วิธีการปลูกหลักๆก็ปุ๋ยคอกและเคมี เช่นเพาะกล้าหรือหยอดเมล็ด

เอาตามนี้นะครับที่คุณชนะกานต์ยกมาก้แล้วกัน
เรื่องปุ๋ยตามแนวนี้ เรื่อ่งรองก้นหลุมก็ใส่15-0-0+ปุ๋ยคอกเก่าก็ได้