ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกกล้วยน้ำว้าหน่อยครับมือใหม่ครับ

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกกล้วยน้ำว้าหน่อยครับมือใหม่ครับ

1 Like

กล้วยน้ำหว้าเป็นสายพันธุืกล้วยที่อ่อนแอต่อโรคตายพรายมากที่สุด และ ขณะนี้มีการระบาดไปเกือบทั่วทุกแห่งที่มีการปลูกเพื่อจำหน่ายผลผลิต ดังนั้น
ถ้าจะปลูกกล้วยใหม่เพื่อลดปัญหาโรคตายพรายนี้
๑. หาหน่อกล้วยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคตายพราย
๒.ก่อนปลูกจุ่มหน่อกล้วยในสารฯป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน)
๓.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
๔.เมื่อย้ายปลูกแล้ว หว่านรอบโคนด่้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.

1 Like