ไผ่พืชตระกูลหญ้าโตเร็ว ให้ออกซิเจนแก่อากาศ ร่มเย็น ใช้ประโยชน์ในหลายไปทาง อาหาร ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำรั้ว ทำร้างผัก...ฯลฯ

ไผ่พืชตระกูลหญ้าโตเร็ว ให้ออกซิเจนแก่อากาศ ร่มเย็น ใช้ประโยชน์ในหลายไปทาง อาหาร ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำรั้ว ทำร้างผัก…ฯลฯ…
สวนไผ่สางหม่นปี่ที่3
ปีนี้ให้หน่อเยอะมาก ปลูกตามธรรมชาติ

4 Likes