มะพร้าวยอดใบหัก มีด้วงเจาะข้างบนมีวะธีแก้มั้ยครับ

มะพร้าวยอดใบหัก มีด้วงเจาะข้างบนมีวะธีแก้มั้ยครับ

1 Like

อ่านที่นี่เลยคับ ด้วงแรดลุยสวนมะพร้าว! จัดการได้ด้วยชีวภัณฑ์-เคมี อ่านเลย!