หน้ายางตายแก้ปันหาอย่างไรครับ

หน้ายางตายแก้ปันหาอย่างไรครับ

3 Likes

เคยเห็นท่านอาจารย์นักวิชาการในนี้แนะนำไว้ตามนี้คับ

ยางตายนึ่ง คือความผิดปกติของน้ำยาง จะมีสองระดับ คือตายนึ่งชั่วคราว กับตายนึ่งถาวร
ระดับตายนึ่งชั่วคราว ยางจะออกมากผิดปกติ ต่อมาจะไม่ออก และจะออกเป็นจุด ๆ บริเวณหน้ายางที่กรีด ให้ปิดหน้า ใส่ปุ๋ยบำรุง ค่อยมาเช็คเมื่อ 6 เดือนผ่านไป
ระดับตายนึ่งถาวร คือ เมื่อพบความผิดปกติของน้ำยาง แต่ยังกรีดต่อไป โดยสลับหน้ากรีด จะส่งเสริมให้ยางยกระดับเป็นตายนึ่งถาวร มีเปลือกร่อน กระเทาะออกมา ขั้นนี้รักษายากมาก บางแปลงใส่ปุ๋ยปิดหน้าเป็นปี มาเปิดกรีด ก็กรีดได้แพ่บเดียว ยางก็หยุดอีก วิธีที่ดีที่สุดยังเป็นเมื่อพบอาการผิดปกติของน้ำยาง ให้ปิดหน้าต้นนั้น ใส่ปุ๋ยบำรุงไว้ครับ

1 Like