ผลชมพู่ร่วง ช่วงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แก้ไขผลร่วงได้อย่างไรครับ

ผลชมพู่ร่วง ช่วงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แก้ไขผลร่วงได้อย่างไรครับ

จริงๆควรฉีดแคลเซียมโบรอนให้ก้านดอกแข็งแรงไม่ร่วงครับพี่