ขออนุญาตสอบถามครับต้นชะอมยืนต้นตายเริ่มจากใบแห้งแล้วใบล่วงทะยอยตายอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรครับแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างบ้าง

ขออนุญาตสอบถามครับต้นชะอมยืนต้นตายเริ่มจากใบแห้งแล้วใบล่วงทะยอยตายอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรครับแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างบ้าง