การปลูกทุเรียนควรใช้ระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ

การปลูกทุเรียนควรใช้ระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ

4 Likes

การปลูกทุเรียนควรใช้ระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ
ระยะปลูกทุเรียน 8X8 หรือ 10X10 เมตรอยู่ว่าดินดีก็ปลูกห่าง

2 Likes

ตามใจเลย 88, 1010, 12*12
ในอนาคต คนงานหายาก ต้องใช้เครื่องจักร ตงต้องปลูกระยะชิด

1 Like