พึ่งมาทำเกษตรเน้นเกษตรอินทรีย์ และพึ่งเข้าเล่นเกษตรโก!ลองโพสต์แรกก่อนนะครับ!

พึ่งมาทำเกษตรเน้นเกษตรอินทรีย์ และพึ่งเข้าเล่นเกษตรโก!ลองโพสต์แรกก่อนนะครับ!

3 Likes

ยินดีครับสำเร็จๆๆๆนะครับ

1 Like

ครับผมพึ่งเข้ามาเล่นยังไม่มีทักษะในการโต้ตอบเลยครับ ขอบพระคุณครับแล้วจะแวะเข้ามาชมบ่อยๆ

ครับผม ขอบพระคุณครับ!