แบบนี้มีคนอยากได้ไปปลูกมั้ยค่ะ ให้ต้นละ 2 บาท

แบบนี้มีคนอยากได้ไปปลูกมั้ยค่ะ ให้ต้นละ 2 บาท

มันคือต้นอะไร