ในสลากยาฆ่าแมลงที่ระบุเอาไว้ว่า ห้ามผสมกับสารที่มีกำมะถัน นั่นหมายถึงว่า ยาตัวนั้นมีกำมะถันอยู่แล้ว ใช่ หรือไม่ครับ

ในสลากยาฆ่าแมลงที่ระบุเอาไว้ว่า ห้ามผสมกับสารที่มีกำมะถัน นั่นหมายถึงว่า ยาตัวนั้นมีกำมะถันอยู่แล้ว ใช่ หรือไม่ครับ

อาจจะไม่ได้มีนะครับ แค่อาจจะมีตัวสารบางอย่างในยาฆ่าแมลงที่เจอกำมะถันแล้วจะเสื่อมฤทธิ์ครับ อย่างไรก็ตามลองดูในฉลากยาว่ามีกำมะถันมั้ยนะครับ

1 Like

สารที่ห้ามผสมกับกำมะถัน
1.สารที่มีน้ำมันปิโตรเลียมผสม จะทำปฏิกิริยากับกำมะถัน
2.สารที่มีกำมะถันผสมมากอยู่แล้ว เช่น ไทแรม แมนโคเซบ โพรพิเนบ อีไทออน มาลาไทออน ถ้าผสมจะทำให้มีกำมะถันมากเกินไปเกิดพิษต่อพืช

1 Like

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับ เก็ตละครับอาจารณ์