ต้นโกโก้จะมีลักษณะใบเห*่ยวเฉาเริ่มเป็นจำนวนมากขึ้น

ต้นโกโก้จะมีลักษณะใบเห*่ยวเฉาเริ่มเป็นจำนวนมากขึ้น

6 Likes

ก้นหลุมมีอะไรรองม่ะ น้ำเพียงพอม่ะ

ระบบรากครับ
ควรใช้ ปุยอินทรี
บำรุงครับ