มันคือตัวอะไรครับกำจัดอย่างไรครับกินใบมะระแทบจะไม่เหลือแล้ว

มันคือตัวอะไรครับกำจัดอย่างไรครับกินใบมะระแทบจะไม่เหลือแล้ว

4 Likes

แถวบ้านเรียกบุ้งยิง. โดนตัวมันเจ็บปวดเลยแหละ…เห็นแล้วกลัวเลย

1 Like

เรียกอีกอย่างหนอนร่านครับ ปวดแสบปวดร้อนเวลาโดนตัว

1 Like

เป็นตัวอ่อนของด้วงเต่ามะเขือหรือด้วงเต่าลาย28จุด

1 Like

ด้วงเต่าแตง ด้วงเต่ามะเขือ ด้วงเต่าลาย 28จุด การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมาทำลาย
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

1 Like