น้ำในบ่อเสี้ยงปลาของผม น้ำเป็นสีเขียวมีวีธี่แก้ไหมคัฟ

น้ำในบ่อเสี้ยงปลาของผม​ น้ำเป็นสีเขียวมีวีธี่แก้ไหมคัฟ

1 Like

น้ำเขียว เกิดจากสาหร่าย เซลล์เดียว เยอะครับ ซึ่งนั่นเป็นเพราะ ในน้ำ มีอาหารที่และก๊าซ ที่พืชต้องการ
หาก ต้องการลด ความเขียวของน้ำ แนะนำให้หาพืบน้ำมาปลูกเพิ่ม เพราะ พืชน้ำจะแย่งอหารสาหร่ายเซลล์เดียว จนหมด

อย่างไรการมีพืชน้ำมากๆ จะทำให้ ออกซิเจนลดลงต่ำ เวลากลางคืนครับ
ลองหาเรื่องวัฏจักรไนโตเจน อ่านดูครับ
ปล. จริงน้ำเขียว ปลาจะชอบครับ

1 Like

มีปลากินพืชในบ่อไหมครับถ้ามีเขาก็จะไล่กินแทนอาหาร บ่อบ้านผมเขียวกว่านี้อีก

2 Likes

ขอบคัฟพี่

1 Like

ชอบเขียวม่ะ555

1 Like