จะปลูกแตงร้านใช้พันธุ์อะไรดีถึงจะดกและทนโรค ครับ

จะปลูกแตงร้านใช้พันธุ์อะไรดีถึงจะดกและทนโรค ครับ

อยู่ที่พื้นที่จังหวัดอะไร สภาพอากาศสำหรับปลูกเป็นยังไงครับ