อยากได้ความรู้เรื่องการปลูกมะขามยักษ์

อยากได้ความรู้เรื่องการปลูกมะขามยักษ์

มะขามเป็นพืชชอบแดดครับ การปลูกควรดูเรื่องระยะห่างระหว่างต้นให้ดีด้วยครับ เพราะไม่อย่างนั้นโตแล้วพุ่มติดกัน จะบังแดดกันเอานะ

1 Like

อยากได้ความรู้เรื่องการปลูกมะขามยักษ์

การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์

1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3
เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, เมตร
5.การเตรียมดินปลูก ไถหรือพรวน ยกโคกแล้ว
5.1 ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้ามะขามเปรี้ยวยักษ์ประมาณ 1 นิ้ว
5.2 การเลือกต้นพันธ์ุ ควรเป็นต้นจากกิ่งกะโดง หากเป็นกิ่งข้างเวลาปลูกต้องขนาบไม้ให้ยอดตรง ไม่เป็นต้นค้างปี มีการเปลี่ยนถุงไม่เก่าขาดง่าย ต้นอวบใบหนาเข้ม แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงติดมา
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสงปักไม้ยึดลำต้น
7. ทำการรดยารา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง
9.ป้องกันจัดโรคและแมลง
10ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย ปุ๋ยมะขามเปรี้ยวยักษ์เล็ก มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0 กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ17-17-17หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7ทั้งนี้ อย่าลืม ธาตุอาหารรอง ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
11. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ทุเรียนเตี้ยหลังปลูกไปแล้ว 1ปี ที่ระดับ 1.0และ 2.0และ3.0โดยรวมมีความสูงไม่เกิน 5.0เมตรทุเรียนต้นเตี้ย ง่ายต่อการจัดการ เก็บผล พ่นยา
12 ทำการเสริมราก หลังลำต้น ประมาณ 1นิ้ว เพื่อให้ออกผลเร็ว ต้นแข็งแรง