มันคือวัชพืช ใช่ไหมครับ ขึ้นเต็มสวน มีวิธี กำจัด อย่างไรครับ

มันคือวัชพืช ใช่ไหมครับ ขึ้นเต็มสวน มีวิธี กำจัด อย่างไรครับ

1 Like

ต้นอุตพิษ ขุดหัวออกอย่างเดียวจบ

ระวังโดนยางต้นด้วยนะครับ จะคันและแสบเอาครับ

มันคืออุตพิษ ทำลายไปเลย