จะปลูกทุเรียนแซมระหว่างต้นปาล์มนำ้มันได้ไหมครับ

จะปลูกทุเรียนแซมระหว่างต้นปาล์มนำ้มันได้ไหมครับ

เคยศึกษาอยู่บ้าง ปลูกคู่กันได้ครับ ที่เคยเห็นภาคใต้ก็ชุมพรเลยครับ