ถามผู้รู้ครับแม่ปูกับลูกปูเราควรแยกออกจากกันไหมครับ

ถามผู้รู้ครับแม่ปูกับลูกปูเราควรแยกออกจากกันไหมครับ

2 Likes

ปกติต้องแยกบ่อกันครับ แม่ปู และลูกปูเป็นบ่ออนุบาลครับ