มือใหม่คับปลูกมะเขือกีวันคับถึงฉีดยาใส่ปุ๋ยได้คับ

มือใหม่คับปลูกมะเขือกีวันคับถึงฉีดยาใส่ปุ๋ยได้คับ

3 Likes

ปลูกมะเขืออะไรครับ สัก 3 สัปดาห์ค่อยเริ่มใส่ครับผม เคมีสูตร 15-5-15 ครับ

1 Like

พรวนดินให้เขาบ้างก็จะดีนะคะ.จะงามใว

1 Like

7วันก็ฉีดได้แล้วครับฉีดยาอ่อนๆครับยาฆ่าแมลงค่ามดใส่สาหร่ายทะเลด้วยครับ

1 Like

มือใหม่คับปลูกมะเขือกีวันคับถึงฉีดยาใส่ปุ๋ยได้คับ

การการดูแลมะเขือ

1.การใส่ปุ๋ยเคมีช่วงย้ายกล้า 7-10 วัน–46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
2.การบำรุงต้นหลังย้ายปลูก 30 วันใส่ 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา30 กิโลกรัม/ไร่ โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ
3.การให้ปุ๋ยช่วงออกดอก 13-13-21 หรือ8-24-24 อัตรา 50-100กิโลกรัม/ไร่โดยทะยอยแบ่งใส่ทุกๆ 20 วัน
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
5.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคโคนเน่า แมลงกัดกินใบและผล เพลี้ยไฟ ใบหงิก/ใบด่าง
6.กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอโดยวิธีกล

1 Like