กล้วยหอมทองอาการแบบนี้เกิดจากอะไรคะ

กล้วยหอมทองอาการแบบนี้เกิดจากอะไรคะ

1 Like

ไม่แน่ใจว่าโรคใบจุดชิกาโตกาหรือตายพรายค่ะ แต่ต้นยังเล็กอยู่เลย