ผมปลูกทุเรียนตอนนี้ได้ 11 เดือน ไม่ยกโคกทุกต้นลำต้นมีสีดำ ใช้น้ำบาดาลรด ไม่ทราบจะเกี่ยวกันไหม

ผมปลูกทุเรียนตอนนี้ได้ 11 เดือน ไม่ยกโคกทุกต้นลำต้นมีสีดำ ใช้น้ำบาดาลรด ไม่ทราบจะเกี่ยวกันไหม

1 Like

กรุณาส่งรูปมาให้ดูด้วยจะได้ตอบได้นะครับ

1 Like

ทุเรียนหมอนทองลำต้นดำครับ

ต้นจริงสีดำกว่านี้มาก