อยากรู้รายละเอียดการทำโรงเรือนเห็ดขอนขาวค่ะมีท่านไหนพอจะแนะนำได้บ้างค่ะช่วยเม้นใต้โฟสเลยจร้า

อยากรู้รายละเอียดการทำโรงเรือนเห็ดขอนขาวค่ะมีท่านไหนพอจะแนะนำได้บ้างค่ะช่วยเม้นใต้โฟสเลยจร้า

1 Like