มีพื้นที่นา9ไร่ปลูกอะไรได้บ้าง ทำเกษตรครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยค่ะ

มีพื้นที่นา9ไร่ปลูกอะไรได้บ้าง ทำเกษตรครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยค่ะ

มีพื้นที่นา9ไร่ปลูกอะไรได้บ้าง ทำเกษตรครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยค่ะ

จะปลูกอะไรได้หรือไม่นั้น
1.น้ำที่จะให้การดูแลพืชมีหรือไม่ หรือขุดบ่อแล้วมีน้ำหรือไม่
2.สมรรถนะดิน เหมาะต่อการปลูกพืชอะไรบ้าง ความเป็นกรดด่างเท่าไร ต้องเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ขอนแก่น หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.ขนาดพื้นที่ 9 ไร่เหมาะต่อการเกษตรปลูกไม้ผล เช่นมะม่วงเพื่อการส่งออก ขนุน มะขาม อโวกาโด องุ่น และพืชผักฯ

2 Likes

ขอบคุณค่ะ